Lazarus en FreePascal bibliotheken

Flying Sheep picture Enkele veel gebruikte units (bibliotheekbestanden) voor gebruik met Freepascal en Lazarus.

Zie de voorwaarden beneden aan de pagina!

Subversion repository

De meest actuele broncode van deze bibliotheken is ook te downloaden m.b.v. een Subversion Client.
Onderstaand voorbeeld gebruikt de commandline versie van svn:


C:\Users\Bart>svn checkout http://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib DesiredPathOnYourSystem

TimeEdit
Een simpele control om de gebruiker een tijd in te laten geven in hh:mm:ss of hh:mm formaat.
Registratie
LGPL 2
Download TimeEdit
timeedit.zip
ExtMsgDlg
Een uitbreiding op de standaard MessageDlg() functie.
Centreert de dialoog standaard boven het Application.MainForm, maar kan het dialoog centreren boven een willekeurig venster (op te geven als optionele laatste parameter).
Daarnaast een ExtMessageDlg() functie die een CheckBox bevat (handig voor een "Toon deze boodschap niet opnieuw" functie: zie dit voorbeeld).
Registratie
Modified LGPL 2
Download ExtMsgDlg
extmsgdlg.zip
ExtMasks
Een uitbreiding op de standaard Masks unit, met mogelijkheid tot hoofdlettergevoeligheid (case-sensitivity), hetgeen m.n. op Linux platform erg handig kan zijn.
Registratie
Modified LGPL 2
Download ExtMasks
extmasks.zip
EnumDirs
EnumDirs verzorgt een klasse en procedures die door een directory structuur lopen en alle bestanden doorgeeft aan een callback routine. Het accepteert in- en exclusiefilters (ook lijsten als '*.bmp;*.jpg') die naar keuze op Windows of Linux wijze behandeld worden.
Het zoekgedrag kan door diverse zoekopties beïnvloed worden.
Dit en een FileCopy routine: meer heb je niet nodig om een complete directorystructuur te kopiëren!
Registratie
Modified LGPL 2
Afhankelijkheden
EnumDirs gebruikt: ExtMasks.
Download EnumDirs
enumdirs.zip
FormSavePosition
Een simpele class om de positie van een form te bewaren in een TIniFile bestand.
Registratie
LGPL 2
Download FormSavePosition
formsaveposition.zip
BrowserDetection
Deze unit maakt het mogelijk om vanuit je prograam een URL te openen in een externe browser.
Onder niet-Windows besturingssystemen (momenteel worden Linux an Mac OSX ondersteund) wordt hiertoe een poging gedaan om de voorkeurs browser van de gebruiker te detecteren, hetgeen per desktopomgeving (KDE, Gnome, XFCE) kan verschillen.
Als de voorkeursinstelling niet wordt gevonden dan wordt gezocht naar bekende browsers.
Als je geen gebruikt wilt maken van de voorkeurs/standaard browser, dan kun je ook een specifieke browser opgeven.
Registratie
Modified LGPL 2
Download BrowserDetection
browserdetection.tgz
Lcl_Misc
Bevat:
 • GetWorkArea (ruimte op beeldscherm met inachtneming van taskbar etc.)
 • GetCurrentMonitorNr
 • ColorToRGBTriple
 • ColorToRGBQuad
Registratie
LGPL 2
Download Lcl_Misc
lcl_misc.zip
Fcl_Misc
Bevat:
 • BoolStr (geeft 'True' of 'False' in stringvorm als resultaat)
 • GetAppConfigRoot (en enkele persoonlijke uitbreidingen daarop)
 • LocalizeBuildDateString
 • GetExtensionFromFilterAtIndex (voor gebruik met Open/SaveDialog)
 • GetFilterIndexFromFileName (voor gebruik met Open/SaveDialog)
Registratie
LGPL 2
Afhankelijkheden
Fcl_Misc gebruikt ExtMasks.
Download Fcl_Misc
fcl_misc.zip
GPL
Bevat de licensie teksten voor GPL en LGPL 2.0 als Pascal string constanten.
Registratie
LGPL 2
GPL
gpl.zip
MyFileUtils
Bevat:
 • FileCopy, met of zonder feedback via een callback routine
 • IsASCIIFile (bestaat een bestand uit platte tekst)
Registratie
LGPL 2
Download MyFileUtils
myfileutils.zip
Misc
De unit Misc is opgesplitst in Fcl_Misc, Lcl_Misc en MyFileUtils (zie hierboven)
MruLists
Implementeert een lijst van meest recent gebruikte bestanden. De lijst kan naar believen worden opgeslagen in een bestand, of in het Windows register.
Registratie
Modified LGPL 2
Download MruLists
mrulists.zip
ExtAbout
"About" dialoog, met klikbare URL's voor homepage en een tabblad voor de licentie tekst.
Registratie
LGPL 2
Download ExtAbout
extabout.zip
NlAutoTranslation
De unit vervang de oudere NlLclTranslation unit.
De vertaalde LCL resourcestrings worden als LazarusResource opgenomen in je programma.
Voeg deze unit toe aan je programma, en lever eventueel ook nog de juiste versie van het bestand "lclstrconsts.nl.po" mee. Meer hoef je niet te doen om alle LCL resourcestrings te vertalen naar het Nederlands.
Instructies om de gebruikte LazarusResource (nl_po.lrs) up to date te houden (als je een nieuwere/andere versie van Lazarus gebruikt) staan in het bestand NlAutoTranslation.pp.
(In oudere programma's die nog de NlLclTranslation unit gebruiken kun je gewoon de uses clause wijzigen naar NlAutoTranslation.)
Registratie
Modified LGPL 2
Download NlAutoTranslation
nlautotranslation.zip
WinUtils
Windows specifieke code, derhalve niet platform onafhankelijk, maar soms wel handig.
 • ExecuteFile (open een bestand d.m.v. de geassociëerde applicatie, bijv. een URL in de standaard browser)
 • ExecuteFileEx (als boven, met wat extra opties)
 • ExecutePrintFile
 • GetSpecialDir (verkrijg locatie van bijv. "Mijn Documenten")
Registratie
LGPL 2
Download WinUtils
winutils.zip
Win9xWSManager
Deze unit is nodig voor de correcte werking van UpperCase en LowerCase voor UTF-8 en WideStrings (en voor de interne werking van veel LCL controls) onder Windows 98 en WinME.
Windows 95 wordt door FPC niet meer (out of the box) ondersteund.
Win9xWSManager is opgenomen in FreePascal vanaf versie 2.6.0.
Registratie
Modified LGPL 2
Download Win9xWSManager
De meest recente versie staat op de FreePascal site.

* Registratie:

LGPL 2
Open source variant, zie: GNU LGPL versie 2
Modified LGPL 2
Dit is een modificatie van de GNU LGPL versie 2, welke toestaat om delen van de bibliotheekbestanden ook te linken in niet open source software.
Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
Dit is een Open Source variant (zie: Open Source Initiative of Wikipedia). De licentie tekst is te downloaden op: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
Public Domain (PD)
Gebruik en verspreiding van de software en (originele of gemodificeerde) broncode is gratis. Bij modificatie van de broncode worden credits voor de originele auteur op prijs gesteld.

Aan het gebruik van bovenstaande software kan geen rechten worden ontleend door de gebruiker. Eventuele schade, ontstaan door, of tijdens het gebruik van, de software komt voor rekening van de gebruiker.

Door het downloaden van bovenvermelde software verklaart de gebruiker zich accoord met bovenvermelde voorwaarden.

Flying Sheep picture

Copyright © 2008 - 2011 by Flying Sheep Inc.