Lazarus en FreePascal bibliotheken

Flying Sheep picture Enkele veel gebruikte units (bibliotheekbestanden) voor gebruik met Freepascal en Lazarus.

Zie de voorwaarden beneden aan de pagina!

Subversion repository

De meest actuele broncode van deze bibliotheken is ook te downloaden m.b.v. een Subversion Client.
Onderstaand voorbeeld gebruikt de commandline versie van svn:


C:\Users\Bart>svn checkout https://svn.code.sf.net/p/flyingsheep/code/trunk/MijnLib DesiredPathOnYourSystem

FSIWinUtils
Een verzameling functies voor gebruik onder Windows:
Bevat o.a.:
 • function WTSGetSessionType. Detecteer of je programma in RDP of ICA client draait.
 • function DiskInDrive
 • function GetAvailableDrives
 • function GetVolumeInfo
 • function GetVolumeSerial
Registratie
LGPL 2
Download FSIWinUtils
FSIWinUtils
FSIFileUtils
Bevat:
 • function FileCopy. Optioneel met feedback via een callback routine
 • function GetTextFileType
 • function FileAttrToStr
 • function FileAttrToStrEx
Registratie
LGPL 2
Download FSIFileUtils
FSIFileUtils
FSIWinControls
Componenten voor gebruik onder Windows:
Bevat:
 • TFSIDriveComoboBox: Een alternatief voor de Delphi's oude TDriveComboBox. Toont naar keuze alleen drives van een bepaald type (bijv. alleen CD-Rom drives of netwerkdrives).
Registratie
LGPL 2
Afhankelijkheden
FSIWinControls gebruikt FSIWinUtils.
Download FSIWinControls
FSIWinControls
FSIProgBar
Een progressbar die optioneel het percentage van de voortgang toont. Heeft ook een "marquee" modus.
Registratie
LGPL 2
Download FSIProgBar
FSIProgBar
FSIGetOpt
Een simple unit om met opdrachtregelparameters om te gaan.
Splitst de opdrachtregelparametrs uit in "ShortOptions", "LongOptions" en overig.
Registratie
LGPL 2
Download FSIGetOpt
FSIGetOpt
ExtMath
Wiskundige functies die niet in de standaard math unit van FPC staan.
Bevat o.a.:
 • function EulerPhi. Telt het aantal positieve integers kleiner dan of gelijk aan N dat een relatief priemgetals is ten opzichte van N.
 • function Fib. De Fibonacci nummers
 • function Lucas. De Lucas nummers
 • function LucasGen. Een generalistitische functie voor de Lucas nummer familie.
 • function RandomArray. Vult een array met instelbare grootte met random nummers binnen een instelbare range.
Registratie
LGPL 2
Afhankelijkheden
ExtMath gebruikt primes.
Download ExtMath
ExtMath
TimeEdit
Een simpele control om de gebruiker een tijd in te laten geven in hh:mm:ss of hh:mm formaat.
Registratie
LGPL 2
Download TimeEdit
TimeEdit
ExtMsgDlg
Een uitbreiding op de standaard MessageDlg() functie.
Centreert de dialoog standaard boven het Application.MainForm, maar kan het dialoog centreren boven een willekeurig venster (op te geven als optionele laatste parameter).
Daarnaast een ExtMessageDlg() functie die een CheckBox bevat (handig voor een "Toon deze boodschap niet opnieuw" functie: zie dit voorbeeld).
Registratie
Modified LGPL 2
Download ExtMsgDlg
ExtMsgDlg
EnumDirs
EnumDirs verzorgt een klasse en procedures die door een directory structuur lopen en alle bestanden doorgeeft aan een callback routine. Het accepteert in- en exclusiefilters (ook lijsten als '*.bmp;*.jpg') die naar keuze op Windows of Linux wijze behandeld worden.
Het zoekgedrag kan door diverse zoekopties beïnvloed worden.
Dit en een FileCopy routine: meer heb je niet nodig om een complete directorystructuur te kopiëren!
Registratie
Modified LGPL 2
Download EnumDirs
EnumDirs of de Utf8 variant (in dat laatste geval heb je beide bestanden nodig).
Lcl_Misc
Bevat:
 • GetWorkArea (ruimte op beeldscherm met inachtneming van taskbar etc.)
 • GetCurrentMonitorNr
 • ColorToRGBTriple
 • ColorToRGBQuad
Registratie
LGPL 2
Download Lcl_Misc
Lcl_Misc
Fcl_Misc
Bevat:
 • function BoolStr (geeft 'True' of 'False' in stringvorm als resultaat)
 • function LocalizeBuildDateString
 • function GetExtensionFromFilterAtIndex (voor gebruik met Open/SaveDialog)
 • function GetFilterIndexFromFileName (voor gebruik met Open/SaveDialog)
 • function HtmlEscape.
Registratie
LGPL 2
Download Fcl_Misc
Fcl_Misc
GPL
Bevat de licensie teksten voor GPL en LGPL 2.0 als Pascal string constanten.
Registratie
LGPL 2
GPL
gpl.pp en lgpl.inc (je hebt beide bestanden nodig).
MruLists
Implementeert een lijst van meest recent gebruikte bestanden. De lijst kan naar believen worden opgeslagen in een bestand, of in het Windows register.
Registratie
Modified LGPL 2
Download MruLists
MruLists
ExtAbout
"About" dialoog, met klikbare URL's voor homepage en een tabblad voor de licentie tekst.
Registratie
LGPL 2
Download ExtAbout
extabout.pp + extaboutform.pp + extaboutform.lfm (je hebt alle drie bestanden nodig).
StringTable
Een component om tabulaire string data op te slaan en te bewerken.
Met o.a. de mogelijkheid om rijen of kolommen te verwijderen of in te voegen.
Registratie
LGPL 2
Download StringTable
StringTable
SimpleHtmlTableParser
Een component om simpele HTML tabellen te parsen.
Te gebruiken om bijv. een HTML tabel om te zetten in een StringTable
Registratie
LGPL 2
Download SimpleHtmlTableParser
SimpleHtmlTableParser
PicsLib
Een standalone unit om breedte en hoogte van grafische bestanden (jpg, bmp, png, gif) uit te lezen.
Registratie
LGPL 2
Download PicsLib
PicsLib
NlAutoTranslation
De unit vervang de oudere NlLclTranslation unit.
De vertaalde LCL resourcestrings worden als LazarusResource opgenomen in je programma.
Voeg deze unit toe aan je programma, en lever eventueel ook nog de juiste versie van het bestand "lclstrconsts.nl.po" mee. Meer hoef je niet te doen om alle LCL resourcestrings te vertalen naar het Nederlands.
Instructies om de gebruikte LazarusResource (nl_po.lrs) up to date te houden (als je een nieuwere/andere versie van Lazarus gebruikt) staan in het bestand NlAutoTranslation.pp.
(In oudere programma's die nog de NlLclTranslation unit gebruiken kun je gewoon de uses clause wijzigen naar NlAutoTranslation.)
Registratie
Modified LGPL 2
Download NlAutoTranslation
nlautotranslation.pp + po_nl.lrs (po_nl.lrs kun je ook zelf genereren).
FormSavePosition
Een simpele class om de positie van een form te bewaren in een TIniFile bestand.
Registratie
LGPL 2
Download FormSavePosition
FormSavePosition

* Registratie:

LGPL 2
Open source variant, zie: GNU LGPL versie 2
Modified LGPL 2
Dit is een modificatie van de GNU LGPL versie 2, welke toestaat om delen van de bibliotheekbestanden ook te linken in niet open source software.
Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
Dit is een Open Source variant (zie: Open Source Initiative of Wikipedia). De licentie tekst is te downloaden op: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
Public Domain (PD)
Gebruik en verspreiding van de software en (originele of gemodificeerde) broncode is gratis. Bij modificatie van de broncode worden credits voor de originele auteur op prijs gesteld.

Aan het gebruik van bovenstaande software kan geen rechten worden ontleend door de gebruiker. Eventuele schade, ontstaan door, of tijdens het gebruik van, de software komt voor rekening van de gebruiker.

Door het downloaden van bovenvermelde software verklaart de gebruiker zich accoord met bovenvermelde voorwaarden.

Flying Sheep picture

Copyright © 2008 - 2019 by Flying Sheep Inc.